KONKURSBO

Grzegorz Fereniec

Bobestyrer:

Trond Geitung-Larsen

Skifterett:

Stavanger tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Tirsdag 15.01.2019 kl 0900

Fristdag:

23.10.2018

Anmeldelse av krav:

23.12.2018

Org.nr.:

917 215 332

Bonummer:

18-157598KON-STAV

Konkursåpning:

23.11.2018