KONKURSBO

Guro Holding AS

Bobestyrer:

Paul I Aakre

Skifterett:

Stavanger

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

29.06.2017

Fristdag:

15.05.2017

Anmeldelse av krav:

15.06.2017

Org.nr.:

914732700

Bonummer:

17-079574KON-STAV

Konkursåpning:

15.05.2017