KONKURSBO

Halstad Djesa Belle Madeleine

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Stavanger

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Torsdag 02.11.2017 kl 09:30

Fristdag:

22.08.2017

Anmeldelse av krav:

19.10.2017

Org.nr.:

990123632

Bonummer:

17-130539KON-STAV

Konkursåpning:

19.09.2017