KONKURSBO

Hana Bergen AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Torsdag 20. desember 2018, klokken 09:40

Fristdag:

18.09.2018

Anmeldelse av krav:

20.11.2018

Org.nr.:

918 058 494

Bonummer:

18-137691KON-BERG/3

Konkursåpning:

16.10.2018