KONKURSBO

Hera Sentrum 1 AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Fredag 5. mai 2017 kl 09.10

Fristdag:

03.02.2017

Anmeldelse av krav:

06.04.2017

Org.nr.:

915539041

Bonummer:

17-021152KON-BERG/03

Konkursåpning:

02.03.2017