KONKURSBO

Hjelle Drift Lys AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Torsdag 23. januar 2020 kl 09.10

Fristdag:

23.10.2019

Anmeldelse av krav:

25.12.2019

Org.nr.:

918 988 726

Bonummer:

19-158384KON-BERG/4

Konkursåpning:

20.11.2019