KONKURSBO

Hjortland Glass Stavanger AS

Bobestyrer:

Paul Aakre

Skifterett:

Stavanger tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Tirsdag 05.03.2019 kl 09:00

Fristdag:

08.01.2019

Anmeldelse av krav:

11.02.2019

Org.nr.:

817 337 872

Bonummer:

19-004078KON-STAV

Konkursåpning:

09.01.2019