KONKURSBO

Huslegene Åsane AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

26. oktober 2018 kl 10.30

Fristdag:

07.09.2018

Anmeldelse av krav:

12.10.2018

Org.nr.:

919 435 763

Bonummer:

18-132307KON-BERG/3

Konkursåpning:

07.09.2018