KONKURSBO

Hydra Maritime AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Tirsdag 3. oktober 2017 kl 09.10

Fristdag:

28.07.2017

Anmeldelse av krav:

04.09.2017

Org.nr.:

911 757 842

Bonummer:

17-120126KON-BERG/4

Konkursåpning:

31.07.2017