KONKURSBO

Infotronic ANS

Bobestyrer:

Trond Geitung-Larsen

Skifterett:

Stavanger

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

onsdag 04. desember 2019 kl: 1000

Fristdag:

19.09.19

Anmeldelse av krav:

21.11.19

Org.nr.:

984 421 583

Bonummer:

19-140355KON-STAV

Konkursåpning:

21.10.2019