KONKURSBO

Iskompaniet AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Fredag 4. januar 2019 kl 09.50

Fristdag:

5.11.2018

Anmeldelse av krav:

11.12.2018

Org.nr.:

912 084 345

Bonummer:

18-164850KON-BERG/4

Konkursåpning:

5.11.2018