KONKURSBO

Jakob Jørgen Silas Philipsen

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Stavanger tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

mandag 14.11.2016 kl 10:30

Fristdag:

15.08.2016

Anmeldelse av krav:

11.11.2016

Org.nr.:

984746091

Bonummer:

16-129964KON-STAV

Konkursåpning:

07.10.2016