KONKURSBO

Jan Erik Tollefsen

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Torsdag 7. november 2019 kl 11.30

Fristdag:

01.08.2019

Anmeldelse av krav:

18.10.2019

Org.nr.:

911 707 616

Bonummer:

19-114248KON-BERG/3

Konkursåpning:

13.09.2019