KONKURSBO

Jan Ove Gauthun Olsen

Bobestyrer:

Fredik Bie

Skifterett:

Stavanger

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

23.10.2017

Fristdag:

09.08.207

Anmeldelse av krav:

06.10.2017

Org.nr.:

887890072

Bonummer:

17-124330KON-STAV

Konkursåpning:

06.09.2017