KONKURSBO

Jan Petter Gaustadnes

Bobestyrer:

Paul Aakre

Skifterett:

Stavanger

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

03.07.2017

Fristdag:

20.03.2017

Anmeldelse av krav:

26.06.2017

Org.nr.:

855 378 582

Bonummer:

17-048330KON-STAV

Konkursåpning: