KONKURSBO

Jarl-Gunnar Lier

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Jæren tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

onsdag 06. november 2019 kl: 0830

Fristdag:

09.08.2019

Anmeldelse av krav:

25.10.2019

Org.nr.:

Bonummer:

19-117295KON-JARE

Konkursåpning:

20.09.2019