KONKURSBO

Jørpelands Hjemmebakeri AS

Bobestyrer:

Fredik Bie

Skifterett:

Stavanger

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

09.10.2017

Fristdag:

16.08.2017

Anmeldelse av krav:

16.09.2017

Org.nr.:

816 014 522

Bonummer:

17-127670KON-STAV

Konkursåpning:

16.08.2017