KONKURSBO

Jungelbarn AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Torsdag 28. september 2017 kl 09.00

Fristdag:

01.08.2017

Anmeldelse av krav:

05.09.2017

Org.nr.:

915 147 178

Bonummer:

17-121011KON-BERG/4

Konkursåpning:

01.08.2017