KONKURSBO

K. Hansen Bygg AS

Bobestyrer:

Trond Geitung-Larsen

Skifterett:

Stavanger

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

21.08.2017 kl 0900

Fristdag:

19.06.2017

Anmeldelse av krav:

19.07.2017

Org.nr.:

916699263

Bonummer:

17-098456KON-STAV

Konkursåpning:

19.06.2017