KONKURSBO

Kranbil Vest ASAlf-Erik Jentoft

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Fredag 4. januar 2019 kl 09.30

Fristdag:

10.10.2018

Anmeldelse av krav:

4.12.2018

Org.nr.:

913 758 382

Bonummer:

18-150529KON-BERG/3

Konkursåpning:

30.10.2018