KONKURSBO

Kristiansen Michael Thomas

Bobestyrer:

Trond Geitung-Larsen

Skifterett:

Stavanger tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

torsdag 30.11.2017

Fristdag:

25.09.2017

Anmeldelse av krav:

16.11.2017

Org.nr.:

916 935 579

Bonummer:

17-148758KON-STAV

Konkursåpning:

16.10.2017