KONKURSBO

Krzystof Konieczka (Ryfylke Byggservice)

Bobestyrer:

Paul Aakre

Skifterett:

Stavanger

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

mandag 14.05.2018 kl 0930

Fristdag:

01.03.2018

Anmeldelse av krav:

23.04.2018

Org.nr.:

913748573

Bonummer:

18-034822KON-STAV

Konkursåpning:

22.03.2018