KONKURSBO

Kulig Piotr Kamil

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Stavanger

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

09.01.18

Fristdag:

26.10.2017

Anmeldelse av krav:

15.12.2017

Org.nr.:

915046274

Bonummer:

17-167490KON-STAV

Konkursåpning:

15.11.2017