KONKURSBO

Lacesso Invest AS

Bobestyrer:

Trond Geitung-Larsen

Skifterett:

Stavanger

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

30.05.2018 kl 1000

Fristdag:

06.04.2018

Anmeldelse av krav:

25.05.2018

Org.nr.:

913 365 062

Bonummer:

18-053490KON-STAV

Konkursåpning:

24.04.2018