KONKURSBO

Lars Grøholt

Bobestyrer:

Paul Aakre

Skifterett:

Stavanger tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Mandag 09.12.2019 kl. 09:30

Fristdag:

07.10.2019

Anmeldelse av krav:

03.12.2019

Org.nr.:

986 518 738

Bonummer:

19-150088KON-STAV

Konkursåpning:

29.10.2019