KONKURSBO

Lasse Illum Skøtt

Bobestyrer:

Paul Aakre

Skifterett:

Stavanger tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

14.11.16 kl 09:00

Fristdag:

08.09.16

Anmeldelse av krav:

08.12.16

Org.nr.:

999 601 626

Bonummer:

16-143376KON-STAV

Konkursåpning:

04.10.2016