KONKURSBO

Lille Transport AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Fredag 25. oktober 2019 kl 09.40

Fristdag:

30.08.2019

Anmeldelse av krav:

04.10.2019

Org.nr.:

914 749 964

Bonummer:

19-127734KON-BERG/4

Konkursåpning:

30.08.2019