KONKURSBO

Lineup AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Tirsdag 3. juli kl 10.10

Fristdag:

10.04.2018

Anmeldelse av krav:

13.06.2018

Org.nr.:

919 496 355

Bonummer:

18-054841KON-BERG/3

Konkursåpning:

08.05.2018