KONKURSBO

Lunde Gruppen AS

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Stavanger tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

30.03.2011

Fristdag:

09.02.2011

Anmeldelse av krav:

09.03.2011

Org.nr.:

967 732 788

Bonummer:

11-023282KON-STAV

Konkursåpning:

09.02.2011