KONKURSBO

Magnar Alrek

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Torsdag 13. desember 2018 kl 10.10

Fristdag:

10.9.2018

Anmeldelse av krav:

14.11.2018

Org.nr.:

964 068 682

Bonummer:

18-135686KON-BERG/3

Konkursåpning:

09.10.2018