KONKURSBO

Makeupmania.no

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Stavanger

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

11.07.2017

Fristdag:

29.05.2017

Anmeldelse av krav:

29.06.2017

Org.nr.:

917 398 100

Bonummer:

17-086953KON-STAV

Konkursåpning:

29.05.2017