KONKURSBO

Mamento AS

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Stavanger tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Mandag 16.09.2019 kl. 12:00

Fristdag:

08.03.2019

Anmeldelse av krav:

01.09.2019

Org.nr.:

919 171 898

Bonummer:

19-065714KON-STAV

Konkursåpning:

01.08.2019