KONKURSBO

Matricula AS

Bobestyrer:

Paul Aakre

Skifterett:

Stavanger

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

19 november 2019 kl : 0930

Fristdag:

01.10.2019

Anmeldelse av krav:

01.11.2019

Org.nr.:

985 286 744

Bonummer:

19-144384KON-STAV

Konkursåpning:

01.10.2019