KONKURSBO

Mbox AS

Bobestyrer:

Paul Aakre

Skifterett:

Stavanger

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

torsdag 15. august 2019 kl_ 0930

Fristdag:

23.05.2019

Anmeldelse av krav:

17.07.2019

Org.nr.:

918119353

Bonummer:

19-079656KON-STAV

Konkursåpning:

12.06.2019