KONKURSBO

MD Invest AS

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Stavanger tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Tirsdag 16.10.2018

Fristdag:

29.08.2018

Anmeldelse av krav:

29.09.2018

Org.nr.:

889 446 382

Bonummer:

18-127438KON-STAV

Konkursåpning:

29.08.2018