KONKURSBO

Mehmet Dolgun

Bobestyrer:

Trond Geitung-Larsen

Skifterett:

Stavanger tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Torsdag 09.03.2017 kl 1330

Fristdag:

07.12.2016

Anmeldelse av krav:

20.02.2017

Org.nr.:

986358293

Bonummer:

16-197319KON-STAV

Konkursåpning:

21.12.2016