KONKURSBO

Michal Wlodzimierz Grzegorzewski

Bobestyrer:

Trond Geitung-Larsen

Skifterett:

Stavanger

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

onsdag 10. april 2019 kl :1200

Fristdag:

18.01.2019

Anmeldelse av krav:

01.04.2019

Org.nr.:

917 399 913

Bonummer:

19-010256KON-STAV

Konkursåpning:

01.03.2019