KONKURSBO

Mikado Norge AS

Bobestyrer:

Paul Aakre

Skifterett:

Stavanger tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

tirsdag 21.06.2016 kl. 1400

Fristdag:

22.04.2016

Anmeldelse av krav:

12.06.2016

Org.nr.:

913 096 606

Bonummer:

16-067380KON-STAV

Konkursåpning:

12.05.2016