KONKURSBO

Minimarket AS

Bobestyrer:

Paul Aakre

Skifterett:

Stavanger tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

onsdag 16.11.2016 kl 09:00

Fristdag:

13.10.2016

Anmeldelse av krav:

13.11.2016

Org.nr.:

913600355

Bonummer:

16-164349KON-STAV

Konkursåpning:

13.10.2016