KONKURSBO

Mohamed Baccar

Bobestyrer:

Trond Geitung-Larsen

Skifterett:

Stavanger tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Mandag 11.03.2019 kl 12.30

Fristdag:

12.12.2018

Anmeldelse av krav:

23.02.2019

Org.nr.:

914 759 447

Bonummer:

18-186991KON-STAV

Konkursåpning:

23.01.2019