KONKURSBO

Mohamed Hassan Abdillahi

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Fredag 16. august 2019 kl 09.50

Fristdag:

16.04.2019

Anmeldelse av krav:

26.06.2019

Org.nr.:

Bonummer:

19-061144KON-BERG/4

Konkursåpning:

22.05.2019