KONKURSBO

Murat Bag

Bobestyrer:

Trond Geitung-Larsen

Skifterett:

Stavanger

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

14.08.2018

Fristdag:

16.04.2018

Anmeldelse av krav:

22.06.2018

Org.nr.:

820 874 072

Bonummer:

18-070148KON-STAV

Konkursåpning:

22.05.2018