KONKURSBO

Naree Thai Take Away AS

Bobestyrer:

Trond Geitung-Larsen

Skifterett:

Stavanger tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

onsdag 17.01.2017 kl 0930

Fristdag:

01.12.2017

Anmeldelse av krav:

01.01.2017

Org.nr.:

914 246 504

Bonummer:

17-188017KON-STAV

Konkursåpning:

01.12.2017