KONKURSBO

Näslund Lars Erik

Bobestyrer:

Paul Aakre

Skifterett:

Stavanger

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

29.06.2017

Fristdag:

26.04.217

Anmeldelse av krav:

22.06.2017

Org.nr.:

914 015 758

Bonummer:

17-070800KON-STAV

Konkursåpning:

22.05.2016