KONKURSBO

Nor-Gros AS

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Stavanger

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

01.11.2017

Fristdag:

26.09.2017

Anmeldelse av krav:

27.10.2017

Org.nr.:

992931531

Bonummer:

17-149433KON-STAV

Konkursåpning:

26.09.2017