KONKURSBO

Nordås Auto & Dekk AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Fredag 31. august 2018 kl 10.30

Fristdag:

22.05.2018

Anmeldelse av krav:

01.08.2018

Org.nr.:

918 328 459

Bonummer:

18-077849KON-BERG/3

Konkursåpning:

27.08.2018