KONKURSBO

Northern Europe Consulting and Research AS

Bobestyrer:

Trond Geitung-Larsen

Skifterett:

Stavanger

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

torsdag 27. juni 2019 kl: 0930

Fristdag:

03.04.2019

Anmeldelse av krav:

18.06.2019

Org.nr.:

918658033

Bonummer:

19-056281KON-STAV

Konkursåpning:

14.05.2019