KONKURSBO

Ole Løvås AS

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Stavanger tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Onsdag 27.03.2019 kl 13:30

Fristdag:

11.02.2019

Anmeldelse av krav:

11.03.2019

Org.nr.:

833 946 102

Bonummer:

19-023208KON-STAV

Konkursåpning:

11.02.2019