KONKURSBO

Ottar Breivik Stangeland

Bobestyrer:

Paul Aakre

Skifterett:

Stavanger

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

torsdag 27. juni 2019 kl: 0900

Fristdag:

08.04.2019

Anmeldelse av krav:

14.06.2019

Org.nr.:

Bonummer:

19-056378KON-STAV

Konkursåpning:

14.05.2019