KONKURSBO

Paragon (Seillean) KS

Bobestyrer:

Paul Aakre

Skifterett:

Stavanger tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Mandag 05.02.2018 kl 1000

Fristdag:

21.12.2017

Anmeldelse av krav:

25.01.2018

Org.nr.:

987 794 313

Bonummer:

17-200446KON-STAV

Konkursåpning:

21.12.2017